Pogoji poslovanja

SPLOŠNE DOLOČBE

Podetje Zovak d.o.o. Teslićka 25, 10040 Zagreb, Hrvaška, OIB: 314547692535, VAT ID: HR31454769235, MBS: 080378533, nudi spletno storitev na svoji spletni strani na domeni homedeco.si
Storitev vključuje zagotavljanje informacijskih storitev, upravljanje z vsebinami in izvajanje finančnih transakcij.

Pogoji uporabe predpisujejo pogoje in pravila za končne uporabnike in se nanašajo na uporabo spletne strani homedeco.si. Uporabnik se z uporabo spletne strani strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe. Z registracijo in z odajo naročila kupec sprejema splošne pogoje poslovanja in se z njimi tudi strinja. Pravica do uporabe spletne strani je osebno pravo vsakega uporabnika in ni prenosljiva na druge fizične ali pravne osebe. Prav tako končni uporabnik nima pravice do prijave drugih fizičnih ali pravnih oseb.

Končni uporabnik je osebno odgovoren za zaščito zaupnosti gesel na mestih, kjer le-ta obstajajo. Končni uporabnik je seznanjen z dejstvom, da občasno pride do prekinitev, nedostopnosti in/ali izključitve storitev (rutinsko vzdrževanje ipd.), nastopa višje sile ter da Zovak d.o.o. ne odgovarja za nikakršno izgubo podatkov, do katere lahko pride med prenosom informacij na spletu. Končni uporabnik se strinja in sprejema, da je zaradi navedenih razlogov lahko dostop do spletnih strani prekinjen, občasno nedostopen ali izključen. Končni uporabnik z uporabo te spletne strani potrjuje, da je seznanjen in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe. Podjetje Zovak d.o.o. sporoča končnemu uporabniku: V kolikor uporabnik ne sprejme pogojev uporabe ali je mlajši od 18 let, se mora vzdržati uporabe in koriščenja spletne strani.

Zovak d.o.o. ne izjavlja in ne zagotavlja, niti izrecno niti implicitno, da je vsebina spletne strani in/ali povezanih strani popolna ali ažurirana; da boo spletna stran in/ali povezane strani vedno dostopne in na voljo ter da ne bodo povzročale škode uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam. Vsak uporabnik oz. registrirani uporabnik izrecno sprejema uporabo te spletne strani na svojo lastno odgovornost ter izključno nosi vse morebitne stroške, ki se nanašajo na vzdrževanje ali popravilo računalniške opreme, obziroma izgubo dobička.

Zovak d.o.o. podjetje ni odgovorno za vsebino na spletni strani, katera je lahko spremenjena ali dodana od strani končnega uporabnika, naročnika ali nepooblaščenega uporabnika. Podjetje Zovak d.o.o. si pridržuje pravico, da v kateremkoli trenutku lahko spremeni, izboljša, doda ali ukine vsebino, za katero meni, da je neprimerna.

Končni uporabnik potrjuje, da so vsi komentarji, ocene, zasebna sporočila, klepetalnice in/ali drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojnega komuniciranja javne in ne zasebne narave in da zaradi tega zaposleni pri podjetju Zovak d.o.o. lahko nadzirajo komunikacije končnih uporabnikov brez njihove vednosti in eksplicitnega dovoljenja.

Končni uporabnik se strinja, da ne bo zahteval odškodnine in podjetje Zovak d.o.o., prevladujoče družbe, njene podružnice, njihove odgovorne osebe, zaposlene in agente, ne bo obravnaval kot odgovorne, glede vseh zahtev v zvezi z nadomestilom škode in stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki pa lahko nastanejo z uporabo teh spletnih strani s strani končnega uporabnika.

Podjetje Zovak d.o.o. si pridržuje pravico do trenutne razveljavitve kateregakoli gesla ali uporabniškega računa končnega uporabnika v primeru kakršnegakoli vedenja končnega uporabnika, ki ga podjetje Zovak d.o.o. po svoji diskrecijski presoji oceni kot nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja teh pogojev s strani končnega uporabnika.

Uporabnik lahko pošilja svoja vprašanja in komentarje pisno, po pošti ali po elektronski pošti. Podjetje Zovak d.o.o. pa bo poslalo odgovor v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti v zakonsko predvidenem času.

Podjetje Zovak d.o.o. je distributer (in ne izdajatelj) vsebin, ki jih dostavljajo tretje strani in končni uporabniki. Podjetje Zovak d.o.o. ne jamči za točnost, popolnost ali koristnost kakršnekoli vsebine kot tudi ne za možnosti prodaje ali ustreznosti za katerikoli namen.

Informacije, dostopne na spletni strani, ki pa so mnenja in ocene določenega ponudnika informacij, končnega uporabnika ali drugega uporabnika, ki ni v pogodbenem razmerju z podjetjem Zovak d.o.o., le-ta ne avtorizira in zaradi tega ne more biti odgovorna za resničnost ali zanesljivost kateregakoli mnenja, nasveta ali izjave, ki je objavljena na spletnih straneh s strani kogarkoli, ki ni pooblaščen zaposleni podjetja Zovak d.o.o. ali, ki ne deluje po uradni dolžnosti. Pod nikakršnimi pogoji podjetje Zovak d.o.o. ne bo odgovorno za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo s tem, da se je končni uporabnik zanesel na informacije, pridobljene preko spletnih strani.

Končni uporabnik nosi vso odgovornost presoditi točnost, popolnost ali koristnost kakršnekoli informacije, mnenja, stališča, nasveta ali druge vsebine, ki je dostopna preko spletne strani homedeco.si.

V nadaljevanju besedila Splošnih pogojev, bo zaradi lažjega razumevanja namesto končnega uporabnika uporabljen termin kupec, le v primeru sklenjene kupoprodajne pogodbe med končnim uporabnikom in podjetjem Zovak d.o.o.

 

PLAČILO!

Homedeco.si vam omogoča nakup in plačilo izabranih izdelkov v spletni trgovini na naslednje načine:

1. Plačilo s kreditno kartico neposredno preko spletne strane z uporabo najsodobnejšega WSPay sistema za plačilo s kreditnimi karticami: MasterCard, Maestro, Visa, Diners

2. Z gotovino po povzetju

3. Prek spletne banke oziroma s predračunom

IZJAVA O VARNOSTI PRI PLAČILU!

WSPay je varen sistem za spletno plačevanje, plačevanje v realnem času, kreditne in debitne kartice ter druge načine plačila. WSPay stranki in trgovcu zagotavlja varno registracijo in prenos vnesenih podatkov o kartici, kar potrjuje potrdilo PCI DSS, ki ga ima WSPay. WSPay uporablja SSL certifikat za 256-bitno šifriranje in kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišjo raven zaščite pri pisanju in prenosu podatkov.

IZJAVA O VARSTVU PRENOSA OSEBNIH PODATKOV

Zaščita osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679-Uredba in izvajanje Splošne uredbe o varstvu podatkov

WSPay kot izvajalec avtorizacije in zbiranja kreditnih kartic osebne podatke obravnava kot obdelovalec in osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 in strogimi pravili uredbe PCI DSS L1 o zaščiti registracije in prenos podatkov.

WSPay uporablja SSL certifikat za 256-bitno šifriranje in kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišjo raven zaščite pri pisanju in prenosu podatkov.

Osebni podatki, ki se uporabljajo za avtorizacijo in zbiranje, torej pri izpolnjevanju obveznosti po pogodbi ali po pogodbi, se štejejo za zaupne podatke.

Za izvedbo pogodbe (avtorizacija in prevzem) so potrebni naslednji osebni podatki kupca:

Ime in priimek
E-naslov
Telefon
Naslov
Kraj
Poštna številka
Država
Vrsta kartice
Številka kartice
Rok veljavnosti kartice
CVV številka

WSPay teh osebnih podatkov ne obdeluje ali uporablja, razen za namene izvajanja pogodbe o avtorizaciji in zbiranju.

WSPay zagotavlja izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih določajo veljavni predpisi o varstvu osebnih podatkov za obdelovalce osebnih podatkov, zlasti pa izvajanje vseh potrebnih tehničnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov, kar še posebej potrjuje certifikat PCI DSS L1.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Homedeco.si in Zovak d.o.o. se obvezujeta, da bosta zagotovila zaupnost osebnih podatkov kupcev, na način zbiranja samo osnovnih informacij končnih uporabnikov, ki so nujno potrebne za izpolnitev naročila in ostalo potrebno komunikacijo; informiranja kupcev o načinu uporabe zbranih podatkov z možnostjo izbire uporabe njihovih podatkov, ter izbiro in dovoljenje pri prikazovanju lastnega imena na seznamu, ki se uporablja v namen marketinga. Vsi podatki uporabnikov so varovani in so dostopni le zaposlenim, ki jih edino lahko uporabljajo za potrebe opravljanja dela. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam in so vsi zaposleni v podjetju Zovak. d.o.o. in njihovi partnerji odgovorni in obvezni upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Zovak d.o.o. kot ponudnik storitvi spletne strani homedeco.si je v skladu z veljavnimi predpisi z namenom varovanja zasebnosti svojih strank, a zlasti z Zakonom o splošnem varstvu osebnih podatkov (GDPR). V nadaljevanju bo opisano, kako upravljavec obdelave podatkov Zovak d.o.o., Teslićka 25, 10040 Zagreb, Hrvaška, obravnava osebne podatke.

Prosimo Vse kupce spletne trgovine Homedeco.si in prejemnike obvestil o izdelkih in akcijah, da preberejo vse informacije na tej strani da boste lažje razumeli, katere informacije Zovak d.o.o. zbira in obdeluje, za kakšen namen, na podlagi katere pravne podlage, s kom in zakaj jih deli, kako jih ščiti in kakšne so vaše pravice do dostopa do osebnih podatkov, njihov popravek in izbris ter, kakšna je vaša pravica do pritožbe.

Vsak kupec ali naročnik, ki ima kakršna koli vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, lahko pošlje e-mail na info@homedeco.si

S sprejetjem te izjave o zasebnosti s klikom pri registraciji stranke, oziroma s prijavom Naročnika za sprejemanje obvestil o izdelkih in akcijah Homedeco.si, Stranka oziroma Naročnik potrjuje da je prebral, razumel in se strinjal z obdelavo osebnih podatkov, kot je določeno v tej izjavi.

——————————————————————————————————

Z katerimi prejemniki Zovak d.o.o. deli osebne podatke?
Zovak d.o.o. ne bo posredoval osebnih podatkov strank ali naročnika z drugimi strankami, razen v primerih, navedenih v naslednji točki in v položaju, ko to zahtevajo pozitivni predpisi.

Če to zahteva izvedbo nakupne pogodbe za nakup izdelka ali za izvedbo storitve po naročilu stranke, Zovak d.o.o. lahko posreduje osebne podatke stranke z naslednjimi partnerji:

1. DPD politika zasebnosti

Ponudnikom storitve za pošiljanje newsletter kampanje. Osebni podatki se bodo delili s sistemom za pošiljanje Newsletter novic le če bo kupec navedel, da želi sprejemati ponudbe, promocije in promocijske informacije.
Zovak d.o.o. ne posreduje osebnih podatkov pri plačilu s kreditno kartico v trgovini homedeco.si. Kupec se preusmeri na ponudnika plačil za kreditne kartice, a na spletnem mestu homedeco.si to obdeluje WSPay sistem.

Vsi podatki o naročilih, izdelkih in osebnih podatkih, katere stranke vnašajo na homedeco.si spletni strani so shranjeni na strežnikih podjetja SiteGround Spain S.L.

Katere osebne podatke Zovak d.o.o. zbira in obdeluje preko spletnega mesta homedeco.si?
Ob registraciji stranke na spletni strani homedeco.si, Zovak d.o.o. prosi novo Stranko da zagotovi določene informacije o sebi (osebne podatke) – kot so ime in priimek, naslov, poštna številka, e-poštni naslov, telefonska številka in geslo.

Stranka tudi sprejema, da se strinja z obdelovanjem osebnih podatkov ko. potrdi, da se strinja da bo upoštevala pogoje poslovanja pri registraciji. Ob registraciji se stranka lahko naroči na prejem obvestil spletnega mesta homedeco.si in te informacije bodo posredovane v zunanji sistem obveščanja. Prijava na e-novice ni obvezna in je odvisna od osebe do osebe, ki se registrira.

Poleg teh podatkov z vašega računalnika zbiramo tudi podatke, ki lahko vključujejo IP naslov, datum in čas dostopa do spletnege mesta homedeco.si, informacije o strojni opremi, programski opremi ali pa internetnem brskalniku, ki ga uporabljate ter o različici operacijskega sistema, različici aplikacije ter jezikovne nastavitve.

Dajanje osebnih podatkov je odločitev stranke ali naročnika. Če stranka ali naročnik ne zagotovi zahtevanih obveznih informacij za določeno dejavnost (kateri so obvezni), morda ne bo omogočeno, da se udeleži take dejavnosti, ker brez teh podatkov dejavnost ni tehnično izvedljiva.

Zovak d.o.o. priporoča strankama, da poskrbijo za geslo uporabniškega računa homedeco.si. Pri izbiri kombinacije znakov gesla priporočamo, da združite kapitalizacijo (črke), male črke in številke ter poskrbite da uporabljate geslo z najmanj šest znakov. Priporočamo periodično spreminjanje gesla (vsaj enkrat na leto).

V kakšen namen Zovak d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke?
Zovak d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke strank spletnega mesta homedeco.si za namen varne avtentikacije strank, ki dostopajo do spletnega mesta homedeco.si, izvedbe nakupne ali storitvene pogodbe dostave blaga kupcu, komunikacije s kupcem, morebitnih pravnih postopkov v zvezi z izvedbo naročila, pri čemer uporabljamo tudi avtomatizirane postopke obdelave tako, da lahko nenehno izboljšujemo naše procese v interesu strank, da bi ponudba za stranke bila po meri in, da lahko naše izdelke in storitve bolj prilagodimo navadam in potrebam kupcev.

Zovak d.o.o. zbira in obdeluje osebne informacije Naročnika za prejemanje obvestil o izdelkih in akcijah za namen obveščanja, za povabilo pri sodelovanju v nagradnih igrah preko e-pošte, socialnih omrežij ali drugih komunikacijskih kanalov, na katere so se že naročili, morebitnih pravnih postopkov povezanih z izvajanjem pogodbe, da bi ustvarili profil uporabnika s ciljem posamičnega prejemanja obvestil, tržne raziskave in izboljšanje učinkovitosti in kakovosti naših storitev.

Ne zbiramo podatkov o otrocih. Če vzpostavimo, da so nam te informacije prenesene brez privolitve staršev ali skrbnikov otrok mlajših od 16 let, jih bomo nemudoma odstranili. Mladoletniki, mlajši od 16 let, ne smejo uporabljati spletnega mesta homedeco.si. Noben del spletnega mesta homedeco.si ni zasnovan tako, da bi pritegnili osebe, mlajše od 18 let.

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov?
Kupec z vpisovanjem svojih osebnih podatkov in s potrditvijo (klikom) sprejema splošne pogoje poslovanja in z izjavo o zasebnosti sklene pogodbeno razmerje, ki je osnova za nakup izdelkov in storitev po izbiri stranke na spletnem mestu homedeco.si, ki je navedeno v Splošnih pogojih poslovanja. Zato je obdelava teh osebnih podatkov zakonita, ker se na zahtevo stranke izvedejo ukrepi za izvedbo nakupa izdelkov in storitev po naročilu stranke.

Naročnik, ki se prijavlja za prejemanje podatkov o izdelkih in akcijah, tako da vnese svoje podatke na spletno stran homedeco.si in dvojno preveri pravilnost poštnega naslova daje dovoljenje za obdelavo svojih osebnih podatkov. Dovoljenje uporabnik lahko kadarkoli umakne tako, da pošlje obvestilo na poštni naslov uradnika za varstvo osebnik podatkov (info@homedeco.si) ali tako, da zapusti seznam naročnikov tako, da klikne na povezavo za odjavo, ki je na volji v vsakem obvestilu, ki je poslana naročniku.

Obdelava osebnih podatkov v postopku plačevanja s kreditnimi in debetnimi karticami
Zovak d.o.o. ne zbira osebnik podatkov vnesenih za obdelavo in zaračunjavanje kartice. Zovak d.o.o. uporablja osebne podatke, kateri so potrebni v WSPay za obračun in preverjanje naročil, katera se plačajo s kartico. Strankam svetujemo, da poiščejo informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani WSpay-a na spletnik strani, kjer poteka postopek plačila.

Obdobje, v katerem bodo shranjeni osebni podatki
Zovak d.o.o. hrani osebne podatke kupcev in naročnikov spletnega mesta homedeco.si do trenutka, ko jih želi kupec izbrisati. Spletna stran omogoča tiskanje in brisanje podatkov, ki jih ima o kupcu, razen če obstaja pravna ovira. V tem primeru bo kupec obveščen o pravnih ovirah, zaradi katerih jih ni mogoče izbrisati.

Dostop in popravek osebnih podatkov
Stranka in naročnik lahko kadarkoli dostopata do svojih osebnih podatkov z registracijo na spletnem mestu in dostopom do profila, kjer lahko kupec popravi svoje osebne podatke, ki jih je delil z Zovak d.o.o.

Kupec in naročnik lahko zahtevata in pridobita od Zovak d.o.o. popolne podatke o shranjenih osebnih podatkih in njihovo popravljanje s pošiljanjem elektronske pošte na poštni naslov pooblaščenca za varstvo podatkov: info@homedeco.si

Brisanje osebnih podatkov
Kupec in naročnik imajo pravico kadarkoli zahtevati brisanje osebnih podatkov. Kupec lahko to naredi na spletni strani homedeco.si ali zahtevom na e-poštni naslov uradnika za varstvo osebnih podatkov info@homedeco.si in podatki bodo nemudoma izbrisani. Uporabnik ima možnost, da v vsakem obvestilu, ki ga prejme od homedeco.si zahteva brisanje podatkov, ali pa na e-poštni naslov pooblaščenca za varstvo osebnih podakov info@homedeco.si, kjer zahteva da se njegovi osebni podatki brišejo.

Pravica na pritožbo
Če kljub vsem sprejetim ukrepom za zaščito vaših osebnih podatkov menite, da imate razloge za pritožbo, se obrnite na poštni naslov uradnika za varstvo osebnih podatkov info@homedeco.si. Seveda imate pravico do pritožbe v urad za varstvo osebnih podatkov.

Varnostni ukrepi za varstvo osebnih podatkov
Zbrani podatki so v elektronski obliki in so zaščiteni s potrdilom SSL, ki šifrira podatke in s tem zagotavlja, da komunikacija med računalnikom Stranke oziroma naročnikom ter Zovak d.o.o. poteka z varnim protokolom. Varstvo podatkov Zovak d.o.o. vzame resno in sprejme različne varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov. Na žalost nobeni prenos podatkov prek interneta ali katerega koli brezžičnega omrežja ni 100 % varen. Kot rezultat, čeprav Zovak d.o.o. uveljavlja razumne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov, ne more jamčiti za zaščito kakršnih koli informacij, poslanih na spletno stran homedeco.si ali z njega in ne odgovarja za dejanja tretjih oseb, ki prejmejo takšne informacije.

Sprememba izjave o zasebnosti
To izjavo o zasebnosti Zovak d.o.o. lahko kadarkoli spremeni z objavo spremenjene izjave o zasebnosti na spletnem mestu homedeco.si. Zato poziva stranke in naročnike, da redno pregledujejo to izjavo o zasebnosti. Če se stranka, ali pa naročnik ne strinja s to izjavo o zasebnosti, pozivamo Stranko ali naročnika, da zapusti in da ne pristopa ali pa koristi spletno stran homedeco.si

Sprememba izjave o zasebnosti je veljavna takoj ob objavi na spletnem mestu homedeco.si.

Nadaljnja uporaba spletnega mesta homedeco.si s strani stranke in naročnika po začetku veljavnosti spremembe pomeni, da se kupec in naročnik strinjajo in sprejemajo spremenjeno izjavo o zasebnosti.

Pravila za ravnanje s “piškotki”
Piškotki in druge tehnologije sledenja se lahko uporabljajo na spletnem mestu homedeco.si na različne načine, na primer, da bi spletna stran homedeco.si delala, ali pa za analizo prometa ali marketinške namene.

Piškotek je majhen podatek, ki ga spletna stran shrani v računalnik ali mobilno napravo obiskovalca. Piškotek omogoča, da si spletna stran “zapomni” dejanja obiskovalcev iz prejšnjih obiskov. Večina brskalnikov omogoča uporabo piškotkov, vendar jih lahko uporabnik kadarkoli izbriše ali v brskalniku postavi prepoved hranjenja piškotkov. Najpogostejši razlogi za uporabo piškotkov so: identifikacija obiskovalcev, spomin na določene uporabniške nastavitve, pomoč pri vnosu že vnesenih podatkov med prejšnjimi obiski, zbiranje podatkov za analizo in promocijske akcije.

Piškotki se lahko razvrstijo kot:
Začasni piškotki (session cookies) – so shranjeni v vašem računalniku in se samodejno izbrišejo, ko zaprete spletni brskalnik. Omogočajo spletni strani, da dobi začasne podatke, kot so komentarji ali stanje nakupovalnega vozička.

Trajni piškotki (Persistent cookies) – ostanejo v spletnem brskalniku po zaključku in ponavadi imajo rok uporabe. Homedeco.si uporablja stalne piškotke, da olajša dostop registriranim uporabnikom. Shranjuje podatke kot so uporabniško ime in geslo, ki vam omogočajo uporabo funkcije “zapomni me” pri prijavi, tako da vam ni treba vsakič ko obiščete spletno stran homedeco.si vpisati uporabniško ime in geslo.

Piškotki tretjih oseb – obstaja več zunanjih storitev, ki shranjujejo piškotke uporabniku (Facebook, Instagram, Google Analytics in AdWords).

Katere možnosti so vam na voljo?
V nastavitvah brskalnika, kot so Internet Explorer, Safari, Firefox ali Chrome lahko določite, katere piškotke želite sprejeti in katere boste zavrnili. Kje to lahko naredite je odvisno od vrste vašega brskalnika. V brskalniku uporabite možnost “Pomoč” in poiščite želene nastavitve.

Če se odločite, da ne sprejmete določenih piškotkov, morda ne boste mogli uporabljati določenih funkcij na spletnem mestu homedeco.si

 

DOSTAVA

Dobavni rok: Dostavna služba bo v časovnem roku 3 do 5 delovnih dni pripeljala naročeno blago do naročnika, razen ob vikendih in praznikih, ko se dostava prenese na naslednji delovni dan. Na vašo željo pri naročilu vam pošljemo kodo za sledenje, da lahko v vsakem trenutku preverite status vaše pošiljke na uradni spletni strani dostavne službe.

Stroški dostave: Stroške dostave in odkupnine plača kupec ob prevzemu dostavljalca. V stroške je obračunan DDV.

Za naročila, ki presegajo 100 EUR, mora kupec vnaprej plačati kompletno naročilo.

Pakiranje: homedeco.si zagotavlja, da pošilja nove, nepoškodovane izdelke in v originalni embalaži. Vsi izdelki so pakirani v dodatno transportno škatlo, zaradi prerečevanja neželene škode ob transportu in manipuliranju. Kupec je ob prevzemu blaga dolžan preveriti morebitne poškodbe ali napake na artiklih in nemudoma reklamirati dostavljalcu, ki je blago dostavil oz. zavrniti pošiljko, na kateri so vidne poškodbe blaga ali če paket ni originalno zapret. Kadar prejmete originalno zapakiran paket na Vaša vrata in prevzamete blago z obveznim podpisom na dostavnico, s tem potrjujete, da je dostavljeno blago neoporečno.

REKLAMACIJE IN VRAČILO BLAGA

Vsi spletni in maloprodajni trgovci na drobno v EU, morajo zagotoviti enostavno dostopno povezavo do spletne platforme za reševanje sporov in elektronski naslov za spletno platformo za reševanje sporov. (člen 14 Uredba (EU) št. 524/2013).

Spletna platforma za reševanje sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Kupec ima pravico do reklamacije blaga, če je blago poškodovano ob transportu in pri tem mora škodo nemudoma reklamirati dostavljalcu, ki je blago dostavil oz. zavrniti pošiljko, na kateri so vidne poškodbe blaga ali če paket ni originalno zapret z natisnjenim logotipom podjetja Zovak d.o.o. Če kupec naknadno ugotovi, da so izdelki poškodovani, ima pravico do reklamacije v 14 dneh od prevzema naročila (vključno s pisno pritožbo na e-mail: info@homedeco.si). Reklamacija in vračilo blaga veljata tudi v primeru dostave napačnega izdelka. Kupec mora poslati pisno reklamacijo na e-mail: info@homedeco.si in po prejemu pošte bo delavec web-shopa kontaktiral kupca s ciljem reševanja reklamacije in menjave napačnega izdelka. Če se izdelek vrne zaradi reklamacije ali dostave napačnega izdelka, kupec NE krije stroškov vrnitve in zamenjave blaga.

Za vse informacije glede reklamacij in vračanja blaga nas kontaktirajte na e-naslov: info@homedeco.si ali na telefonsko številko +385 1 2995 194 ili +385 91 179 0000

V primeru nezadovoljstva z dostavljenim izdelkom, lahko kupec izdelek vrne ali zamenja za nov izdelek ali za denar v časovnem roku 14 dni od prevzema pošiljke

Če je artikel pravilen in delujoč in ga kupec iz kakršnega koli razloga želi vrniti, bo kupcu povrnjen celoten znesek kupnine, zmanjšan za znesek dostave.

Če stranka vrne predmet s poškodovano embalažo ali poškodovanim izdelkom, bo oddelek za pritožbe ocenil vrnjeni izdelek in njegovo sedanjo vrednost ter znesek vrnil kupcu.

Pri naročanju blaga se kupec zavezuje, da bo prevzel naročeni paket in v primeru, da ne bo prejel naročenega paketa (paket pa bo vrnjen v naše skladišče). Če je paket in naročilo, ki ga naroči kupec, povsem nepoškodovan in ga kupec še vedno želi vrniti, mora kupec poslati svojo bančno številko na info@homedeco.si, na katero bo izplačan znesek vrednosti, zmanjšan za dostavo. To ne velja, če je dobavitelj kriv za neizpolnjevanje dostave ali če naročeni predmeti povzročijo kakršno koli škodo ali napako.

Če stranka odloči v roku 14 dni od prejema izdelka vrniti izdelek, je Zovak d.o.o. podjetje dolžno vrniti denar na račun kupca zmanjšan za poštnino in vračilo banki za plačanje

V primeru, da stranka opravi plačilo s kreditno kartico v obrokih in želi vračilo, bomo denar vrnili na račun, zmanjšan za provizijo, ki jo zaračuna določena banka.

Splošni pogoji poslovanja

Vsi izdelki, ki so del ponudbe spletne strani homedeco.si se naročajo preko obrazca v elektronski obliki. Po končanem nakupu lahko kupec izbira dva načina plačila, ki sta zgoraj navedena. Vse navedene cene artiklov so maloprodajne cene z vključenim DDV-om. Po potrditvi plačila se naročeno blago pošilja kupcu z dostavno službo na željeni naslov. Vsi pridobljeni podatki kupcev se uporabljajo izključno v namen izboljšave kvalitete in hitrosti dostave naročenega blaga ali v namen obveščanja strank o novostih na naši spletni trgovini ali načinu poslovanja.